apm

spaceapmapmapmapmapm

hemmail

sweden englishlivvakt

HENKIVARTIJAN AMMATTI

on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ala jossa täytyy koko ajan pysyä ajan tasalla selviytyäkseen työn vaatimista monipuolisista tehtävistä. Niinpä säännöllinen harjoittelu ja lisäkoulutus on tarpeellista eikä henkivartijasta koskaan tule täysin oppinutta.

Henkivartijan työssä pyritään huolellisen suunnittelun tuloksena ennalta ehkäisemään vaarallisia tai vahingollisia tilanteita VIP:n eli asiakkaan suojelemiseksi.

Academia Praetoriae Mundi - APM on maailmanlaajuinen, ammattimaisten henkivartijoiden kuten myös muiden turva alalla työskentelevien etu- ja koulutusjärjestö.
Järjestön tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista turvallisuutta kohottamalla ammattimaisten henkivartijoiden koulutustasoa, sekä edesauttaa ja kehittää terrorismin vastaista toimintaa kaikilla tahoilla esimerkiksi järjestämällä luentoja ja seminaareja sekä itsepuolustuskursseja (C. Q. B.).

APM järjestää eri maissa henkivartijan alalle aikovien peruskoulutusta (Basic) ja erikoiskoulutusta (Specialcourses), kuten myös alalla jo toimivien ammattimaisten henkivartijoiden jatkokoulutusta (Master Classes). Kurssit muodostuvat luennoista, ryhmätöistä, kurssimateriaalin opiskelusta ja käytännön harjoituksista.
Myös esimerkiksi naisille sekä eri ammattiryhmille tarkoitettuja voimankäyttö-, itsepuolustus- ja turvallisuuskursseja, jotka on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim. lentoturvallisuutta tai sairaalan henkilökuntaa silmällä pitäen, järjestetään pyydettäessä.

APM järjestää säännöllisesti henkivartijan peruskursseja Ruotsissa ja Suomessa. Suomen kurssit pidetään vuorotellen Helsingissä ja Turussa, mutta tulemme myös asiakkaamme luo sopimuksen mukaan. Ruotsissa, Tukholman pohjoispuolella on järjestön pääkonttori ja kurssikeskus jossa voi saada opetusta myös suomen kielellä.

APM:n kouluttajina toimivat alan ammattilaiset joista moni on hankkinut peruskoulutuksensa poliisin ja/tai armeijan palveluksessa.line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org