apm

spaceapmapmapmapmapm

hemmail

sweden englishleif

APM - Academia Praetoriae Mundi


Academia Praetoriae Mundi on kansainvälinen, ammattimaisten henkivartijoiden, kuten myös muiden turva alalla työskentelevien etu- ja koulutusjärjestö.

Nimi kunnioittaa henkivartijoiden pitkää historiaa ja ammattiosaamista henkilösuojauksessa. Se juontaa juurensa Rooman aikana olleeseen ammattihenkivartijakaartiin, jossa työskentelivät sen aikaiset alan huippuosaajat ja jotka olivat pääsääntöisesti sadanpäämiehiä. Ryhmää kutsuttiin pretoriaani kaartiksi. Heidän tehtävänään oli suojata valtion päämiestä (keisaria) ja hänen lähipiiriään. Näiden miesten oli harjoiteltava ja kehitettävä osaamistaan ylläpitääkseen suojaustasoa korkealla. He olivatkin sen ajan erikoismiehiä.

Tänä päivänä henkivartijoiksi itseään kutsuvia tulee eri ammattiryhmistä eikä heillä useinkaan ole alalle tarvittavaa koulutusta. Koulutus alalle on myös ollut tasoltaan vaihtelevaa ja lyhytjännitteistä. Koulutuksen jatkuvuus ammattiin siirtymisen jälkeen on ollut olematonta. Alalle hakeutuvien joukko on usein osaamistasoltaan määrittelemätön.

APM perustettiin vuonna 2000 Ruotsissa täyttämään ja täydentämään alalla olevaa koulutustarvetta järjestämällä peruskoulutusta ja erikoiskoulutusta henkivartijoille, sekä voimankäytön koulutusta naisille ja eri ammattiryhmille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Erikoiskoulutus on suunnattu turvallisuusalalla jo toimiville ammattilaisille, ja on tavallisesta peruskoulutuksesta poiketen syventävää ja keskittynyt ohjaamaan ja opastamaan jo alalla työskenteleviä.

APM tarjoaa tasokasta koulutusta perus- erikoistumis- ja mestaritasolla luentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Koulutus on suunniteltu siten, että oman ammatin harjoittaminen on mahdollista koulutuksen aikana.

Kaikki kurssit ja harjoitukset ovat ohjattuja ja valvottuja. Näin ollen voidaan antaa välitöntä palautetta ja vuorovaikutus säilyy ohjaajien ja oppilaiden välillä. Koulutuksessa saatua tietoa ja osaamista tarkastetaan sekä kirjallisin että käytännön kokein. Koulutukseen sisältyy myös luentosarjoja, joissa luennoi eri osa-alueisiin perehtyneitä ja näissä työskenteleviä ammattilaisia. Jokaisesta perus- ja erikoiskurssista jaetaan oppilaalle kurssitodistus.

APM järjestää myös eri ammattiryhmille sovellettuja voimankäytön- itsepuolustus- ja turvallisuuskursseja, kuten myös turvallisuusalalla työskenteleville henkilöille jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan henkilösuojelun tai arvokuljetuksen piiriin. Kurssit voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti eri aloille kuten hoitolaitoksiin, kuljetus- ja ilmailualalle, kaupan, ravintoloiden ja vartiointiliikkeiden henkilökunnalle jne..

A.P.M. Järjestää koulutuksia myös ulkomailla, sekä toimii koulutusorganisaationa terrorisminvastaisessa toiminnassa. APM:n koulutuskeskus Suomessa sijaitsee Helsingin pohjoispuolella Järvenpäässä, mutta tulemme myös asiakkaamme luo sopimuksen mukaan. Ruotsissa Tukholman pohjoispuolella on järjestön päämaja ja kurssikeskus jossa voi saada opetusta myös suomen kielellä.

Tervetuloa mukaan Academia Praetoriae Mundiin - ammattimaisten henkivartijoiden eliittiin!line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org