apm

spaceapmapmapmapmapm

hem mail

sweden english


livvakt

Henkivartija ammattina


Johan, 28 vuotta, kertoo:

"Käytyäni henkivartijan peruskurssin ja sen jälkeen vielä pari erikoiskurssia sain ensimmäisen työtehtäväni. Minun piti ryhmäni kanssa mennä lentokentälle asiakastamme vastaan ja kuljettaa hänet hotelliin. Sen jälkeen seurasimme häntä kokoukseen, kaupungille, kauppoihin ja illalla vielä yökerhoon. Seuraavana päivänä olimme myös hänen mukanaan koko ajan kun hän halusi tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja tehdä ostoksia. Lopulta saimme viedä hänet vielä takaisin lentokentälle onnistuneen matkan päätteeksi ja näinollen myös työtehtävämme päättyi ilman kommelluksia.

Tämä oli kerta kaikkiaan mahtavin työkeikka mitä ikinä olen tehnyt ja tulen aivan varmasti panostamaan henkivartijan työsarkaan myös jatkossa.

Suuret kiitokset APM erinomaisille kouluttajille tosi pätevästa kurssituksesta jonka ansiosta ensimmäinen henkivartijan keikkani meni ihan nappiin!"

HENKIVARTIJAN TYÖTEHTÄVÄT

1. Vaarallisen uhkatilanteen edessä saattaa olla järkevää palkata yksi tai useampi henkivartija. Itsekurin ja säännöllisen harjoittelun tuloksena voi periaatteessa kuka tahansa oppia puolustamaan itseään, mutta kun uhka kasvaa ylivoimaiseksi ja ei ehdi opetella itsepuolustusta tarvitaan ammattimaista henkivartijaa joka voi suojata asiakastaan vuorokaudet ympäriinsä .

2. Henkivartijan ammatti on hyvin vaativaa. Työ on usein pitkästyttävää, rutiinimaista ja näennäisesti negatiivista (esim. jos henkivartija on tehnyt hyvän työn ei mitään pitäisi tapahtua). Työ on ensi sijaisesti ennalta ehkäisevää. Ennemmin tai myöhemmin voi jotain kuitenkin tapahtua ja silloin täytyy henkivartijan tietää miten toimia oikeaoppisesti, urheasti, nopeasti ja tehokkaasti. Jopa oma terveys voi olla vaarassa jotta asiakas saadaan turvaan.

3. Henkivartijan tehtävänä on ennalta ehkäistä tai välttää mahdollista hyökkäystä asiakasta kohtaan, mutta jos hyökkäys kuitenkin tapahtuu niin :

 - koittaa harhauttaa, olla ylimääräinen este tai hidaste

- suojata omalla vartalollaan

-  ohjata asiakas pois vaaratilanteesta mahdollisimman pian

-  eliminoida tai tehdä mahdolliset hyökkääjät vaarattomiksi siten että siitä ei ole vahinkoa asiakkaalle

-  antaa ensiapua asiakkaalle tai omalle virkatoverille vahingon sattuessa kunnes hoitohenkilökunta saapuu apuun

-  olla yhteistyössä poliisin ja muun turvahenkilöstön kanssa, sekä tiedottaa asianomaisia ja hankkia työtehtävän kannalta tärkeitä tietoja

Henkivartijalta vaadittavia ominaisuuksia ovat mm valppaus ja tarkkaavaisuus. Tästä on vaikea suoriutua pitemmän aikaa jolloin keskittymiskyky heikkenee väsymyksen myötä. Henkivartijan on kuitenkin yritettävä ajatella mitä voisi tapahtua. Kyky ajatella kuten rikolliset ja asettaa itsensä hyökkääjän asemaan helpottaa työtehtävistä selviytymistä ja hyökkääjän on tällöin vaikeampi yllättää henkivartija. Mitään ei kuitenkaan pidä ottaa itsestään selvänä.

4. Henkivartijalla pitää olla oikea asennoituminen työhönsä ja hänellä täytyy olla motivaatiota suoriutua useinkin hyvin monipuolisista ammattiin liittyvistä työtehtävistä.

5. Henkivartijan pitää osata arvioida tilanteita ja omata kyky pitkäjännitteiseen suunnitteluun. Koska työssä ollaan koko ajan asiakkaan lähellä, myös ominaisuudet kuten rehellisyys, joustavuus ja hienovaraisuus ovat tärkeitä. Ollaan kuin varjo asiakkaan ympärillä mutta emme myöskään vedä puoleemme turhaa huomiota joka voisi ärsyttää asiakasta.

6. Koska voi joutua taistelemaan asiakkaan puolesta on myös hyvä kunto, pelottomuus, taistelukyky ja taistelutahto tärkeitä ominaisuuksia joita täytyy säännöllisesti ylläpitää ja kehittää.

7. Säännöllinen harjoittelu seuraavissa, henkivartijalle tärkeissä taidoissa on myös vahingoittumisen riskiä vähentävä tekijä:

-  Ajoneuvon hallinta vaaratilanteissa, suojaava saattue, voimankäyttö, ensiapu sekä ampuma aseiden hallinta. Myös erilaisten teknisten apuvälineiden tunteminen ja käyttö helpottaa työtehtävistä suoriutumista, kuten räjähteiden, kätkettyjen mikrofonien ja kameroiden tunnistaminen ja etsintä.

-  Jatkuva harjoittelu ja itsensä kehittäminen ja kouluttaminen on halpa henkivakuutus ja edesauttaa myös työtehtävien löytymisessä.

-  Asiakkaan turvallisuus on aina ensi sijalla eikä ammattimainen henkivartija lörpöttele tai puhu sivu suunsa asiakkaistaan. Matala profiili ja vaatimaton käyttäytyminen on tärkeää asiakasta suojellessa.

Kukaan ei voi olla täydellinen, eikä ammattinsa hallitseva henkivartijakaan voi taata että mitään ikävää ei tapahtuisi asiakkaalle. Hyvällä suunnittelulla riskit kuitenkin pienenevät ja jos on halua ja motivaatiota tehdä parhaansa niillä resurseilla mitä on käytettävissä niin uhkaavat tilanteet vähennetään minimiin.

Hyviä henkivartijoita ei synny ilman kunnollista ja säännöllistä harjoittelua. Sen lisäksi tarvitaan työkokemusta ja jatkokoulutusta. Academia Praetoriae Mundi (APM) tarjoaa alan laajimmat perus- ja jatkokoulutus mahdollisuudet ammattimaisille henkivartijoille.
line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org