apm

livvaktapmapm-livvaktsskolalivvaktsskolalivvakts skolalivvaktsskola_apm

hem mail

fi enlivvakt

Att jobba som professionell livvakt med hela världen som arbetsfält!


Johan, 28 år berättar:

"Efter att gått grundutbildningen på APM livvaktsskola och därefter ett-par fördjupningskurser som kallas för specialkurser, fick jag mitt första livvaktsuppdrag. Jag skulle med ett team möta upp klienten vid flyget och därefter transportera honom till hotellet. Därefter skulle vi följa med honom överallt under hela hans vistelse, när han skulle träffa sina affärskompanjoner, på restaurangen efterår och även nästföljande dagarna när han skulle shoppa och turista. Till slut fick vi köra honom tillbaks till flyget efter ett lyckat besök.

Detta är det mest spännande och häftigaste jag någonsin gjort i mitt liv och jag kommer definitivt att fortsätta och jobba med livvakt och personskydd.

Jag vill även tacka APM för suverän personal och för en givande och professionell livvaktsutbildning."

Att vara livvakt är sällan lika glamouröst som det framställs i de många långfilmer som man kan se i TV eller på bio. Arbetet är ofta väldigt monotont och långtråkigt med mycket väntan. Inget skall ju hända och så länge det är lugnt så har man gjort ett bra jobb. Det gäller att förebygga, vara ett steg före en potentiell attentatsman.

En livvakt skall kunna ta ansvar för klientens säkerhet. Detta betyder att han eller hon måste vara välutbildat både mentalt och fysiskt. Man kan aldrig garantera 100 % säkerhet, men en livvakt kan genom god planering betydligt öka klientens chanser att inte utsättas för hotfulla och farliga handlingar och sänker risken för ett hots verkställande till en rimlig nivå.

Som livvakt blir man aldrig färdigutbildat och man måste ständigt uppdatera och utveckla sina livvakts kunskaper och hålla sig i bra form både fysiskt som psykiskt.

ATT JOBBA SOM LIVVAKT

När en person, organisation eller egendom hotas av våld eller att någon kan bli skadad eller riskerar stora ekonomiska förluster, måste det vidtas åtgärder för att man skall kunna fortsätta utföra sina dagliga rutiner. Det vanligaste är att man vänder sig till polisen, men om de inte hinner eller att deras resurser inte räcker till (som det tyvärr är, allt oftare) behöver man kanske anlita en privat säkerhetsexpert, en livvakt.

Livvakterna som jobbar under ett bevakningsföretag kallas i Sverige för personskyddsväktare då endast poliser med vidareutbildning i personskydd kan kalla sig för livvakter när de jobbar under Säpo.

Det finns dock även privata livvakter med adekvat utbildning och erfarenhet, men som i Sverige kan kalla sig för tex säkerhetskonsulter eller säkerhetsrådgivare och utomlands för bodyguard.

Dessa jobbar ofta i sitt eget företag eller direkt under en uppdragsgivare anställt i dennes företag.

Allt börjar med en hotbildsanalys där vi skaffar information om klienten och hans/ hennes rutiner.

Efter en hotbildsanalys kan vi tillsammans med klienten enklare avgöra vilken typ av personskydd som behövs. Om t ex hotet är exalterande tonårs fans i samband med annonserade framträdanden kanske en bulldozer liknande person fungerar bäst. Han kan hålla fansen i avstånd i bästa fall enbart med sitt skrämmande utseende och med sitt fysiska råstyrka.

Om hotet är kidnappning, mord eller utpressning, kan en livvakt som inte har en låg profil utgöra ett extra mål där ingen person går skottsäker.

Det är också ytterst svårt att skydda någon om en sprängladdning detonerar eller mot ett prickskytte som ligger på taket, i fönstret eller på balkongen av ett flervåningshus 500-1000 m bort?! Bara livvakten som förutsåg detta och tog sin klient bort från faran har en framtid.

Om livvakten bär vapen i tjänst måste detta vara mycket restriktivt och väl motiverad. Livvakten måste även ha en adekvat utbildning i vapenhantering och upprätthålla sina kunskaper regelbundet.

LIVVAKTENS ÅTAGANDEN

1. För högrisk VIP's är det förmodligen nödvändigt med en eller flera livvakter. Med självdisciplin och personlig träning, kan VIP skydda sig mot lindriga hot. Men VIP's självskydd är otillräckligt vid allvarliga kontinuerliga hot, då behöver VIP dygnet runt skydd av en eller flera livvakter.

2. Livvaktsjobbet är mycket krävande. Arbetet är ofta långtråkigt, rutinmässigt och resultaten till synes negativa (t ex om livvakten gör sitt jobb bra, då händer ingenting). Men hur bra rutiner man än har kommer något att hända förr eller senare. Livvakten måste agera snabbt, modigt, korrekt och effektivt. Om nödvändigt till och med riskera sin egen hälsa för sin klient.

3. Livvaktens uppgift är att förebygga och avskräcka ett attentat, men om det ändå händer:

- Avleda, vara ett extra hinder för attentatsmannen att ta itu med.

- Skydda, med kroppen skydda klienten från att bli skadad. Livvakter är ej skottsäkra.

- Utrymma klienten från den plats där hotet är.

- Neutralisera attentatspersonen, om det är utom fara för klientens liv.

- Vidta livsuppehållande åtgärder, tills mer kvalificerad hjälp finns på plats.

- Samarbeta med polis och väktare, informera och samla information.

4. Som livvakt krävs att man är både alert och vaksam. Ingen av egenskaperna är lätta att upprätthålla under längre förhållanden. En livvakt måste se allting och tänka på vad som kan hända. Ingenting kan tas för givet.

5. Livvaktens personliga inställning och attityd till personskydd, måste vara den bästa, samt utveckla ett bra sätt och hålla sig till det.

6. Livvaktens omdöme måste vara sunt och han eller hon måste vara kapabel till långsiktig planering. Tack vare närhet till klienten, måste livvakten vara ärlig, lugn, tålmodig, flexibel och pålitlig. Att kunna smälta in i olika miljöer som en vaksam och diskret, grå skugga, utan att dra till sig onödig uppmärksamhet är viktigt för att bli en bra livvakt.

7. Med tanke på att livvakten kan komma i konfrontation, bör han/hon ha erfarenhet, testad i krissituationer. Kvicktänkt, beslutsam och i fysisk trim.

8. Livvakten skall vara skicklig även vid stressituationer i många områden i sin yrkesutövning såsom kommunikation, observation, bilkörning, självskydd, första hjälpen, bombsökning mm. Livvakten bör vara något teknisk för att kunna utnyttja de tekniska hjälpmedel som står till föörfogande. Han eller hon måste utvidga sina fördelar och kompensera sina begränsningar.

9. För livvakten, måste säkerhetstänkandet vara naturligt. Skydda sig från onödigt prat och skydda sina dokument. Inte låta andra personer veta mer än nödvändigt. Inte röja kommande planer genom uppenbart uppträdande, visa särskilt intresse för vissa platser och vägar mm.

10. Utöver allt detta måste livvakten vara flexibel, då livvakten sällan kan utföra idealiskt skydd. Strävan är att göra det bästa av situationen vid ett särskilt tillfälle med de resurser som finns till hands.

11. Slutligen, bra livvakter finns inte utan bra livvaktsträning. Livvakts träningen måste arrangeras formellt, yrkesmässigt samt uppdateras kontinuerligt. För att förbli en bra livvakt krävs möjlighet till vidareutbildningar, arbetserfarenhet och att man övar regelbundet.

APM - har branschens bredaste utbud av grund- och vidareutbildningar för professionella livvakter. För dig med?


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org