apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi enlivvakt

Avgifter på våra säkerhetsutbildningar

1. Internationell Professionell Livvakt

Vår utbildning till Internationell livvakt består av flera kurser, varav 2 första utgör grundutbildningen (Basic I & II) som är på 40 timmar och innehåller bl.a. skyddseskort, skyddspaning, säkerhetskörning, självskydd, tjänstevapenutbildning, planering av uppdrag, miljöträning, tekniska hjälpmedel, mental förberedelse, sökning av dolda mikrofoner och sprängmedel i ett fordon och rum, första hjälpen och HLR samt kommunikation mm.

Du skall ha klarat av grundutbildningen inom 6 månader för att bli behörig till våra fortsättningkurser som vi kallar för specialkurser och där vi fördjupar oss i det som är viktigt för en livvakt. Avancerad tjästevapenutbildning, Protective driving, Electronic Counter Surveilance, Protective Escort i olika miljöer, Nautical Security, Aviation Security, Expanderbar batongutbildning, avancerad självskydd, skyddspaning och antispionage är bara några av de punkter som står på schemat vid specialkurser. Dessa kurser är 6 ggr om året och med olika innehåll varje gång och det finns inget slut på dem. Du kan fortsätta och vidareutbilda dig hur länge som helst då man aldrig blir fullärd som livvakt.

De flesta av våra ca 10 kurser/år är på helgerna med placering i Stockholm och du skall ta minst en kurs per år för att inte glömma för mycket. Det är med andra ord upp till dig hur lång tid det tar innan du kan börja jobba som livvakt. Vi brukar rekommendera minst 100 timmars utbildning innan första uppdraget.

Varje kurs kan betalas separat, men vi kan även erbjuda olika utbildningspaket (se nedan) där vi har satt ihop några kurser för att göra det enklare (och billigare) för dig.

Våra kursavgifter för livvaktsutbildningen:

Basic I - 10 timmar - 3 900 kr

Basic II - 30 timmar - 5 900 kr

Vidareutbildningar sk Specialkurser - 20 timmar/kurs - 4 900 kr

OBS: Anmälningsavgift på 1000 kr tillkommer till varje kurs som du anmäler dig till. Kursintyg efter varje kurs.

High Risk Specialkurs på 100 timmar - 22.500 kr. Denna specialkurs arrangeras endast en gång om året och för att du skall kunna söka till den måste du gått grundutbildningen innan. Anmälningsavgift till High Risk utbildningen är 4000 kr.

Betalning

A) Du kan betala och anmäla dig till varje kurs för sig enligt ovan, eller

B) Utbildningspaket Basic: Betala hela grundutbildningen på 40 timmar (Basic I + Basic II) för 9500 kr (spara 300 kr). Därefter kan du betala varje specialkurs för sig.

C) Utbildningspaket Alpha: Betala Basic I och Basic II separat och sedan för 3 nästföljande specialkurser med en studietid om 60 tim för 13 900 kr och du sparar 800 kr. Anmälningsavgift för 3 kurser x 1000 kr tillkommer.

Kursintyg efter varje kurs och International Bodyguard id- kort efter 100 timmar och godkänt resultat på kompetensprovet.

Efter totalt 200 timmar och godkänt resultat i kompetensprovet erhåller du sedan även en numrerad livvaktsbricka i brons.

Anmälningsavgift på 1000 kr till varje kurs tillkommer (4000 kr till High Risk kursen).

2. Diplomerad Detektivutbildning

A. Utbildningen är uppdelad i 2 block á 60 timmar där den första delen handlar om utredning och den andra delen om spaning. Däremellen är det distansutbildning om 80 timmar. Kursen innehåller grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar i Stockholm, med en total kurstid på 200 timmar.

Detektivutbildning kostar 39 500 kr om utbildningen betalas på en gång innan kursstart, men kan även delbetalas i 2 omgångar där 21.500 kr betalas senast vid studiestart och den andra delen 19.500 kr innan det andra blocket inleds.

Vid anmälan tillkommer en anmälningsavgift på 5000 kr. Antalet platser på denna utbildning är begränsad, först till kvarn principen tillämpas.

Anmälan till våra säkerhetsutbildningar

Anmälan skickas till oss senast 2 veckor innan respektive kursstart med anmälningsblanketten som kan skrivas ut här på vår hemsida. Samtidigt sätter du in en bindande anmälningsavgift på Kaizenkan Bg: 5444-9012 .

Anmälningsavgift för Basic I, den första kursen i livvaktsutbildningen är 1000 kr, liksom för alla andra livvaktskurser som är över en helg.

Anmälningsavgiften för High Risk kursen är 4000 kr och för Diplomerad Detektivutbilning 5000 kr.

Villkor:

När din ansökan och anmälningsavgiften har kommit till oss och du fått godkänt från oss för att påbörja din utbildning skall du betala kursavgiften på Kaizens plusgiro. Kursavgiften måste betalas senast en vecka innan kursstart för att du skall kunna vara med på utbildningen.

Om du sedan inte kan komma till utbildningen som du anmält dig till, kan din kursavgift inte betalas tillbaka till dig om du inte kan visa upp ett läkarintyg, men kan flyttas en gång till nästkommande kurs. En ny anmälningsavgift måste i så fall betalas senast 2 veckor före kursstart.

Skulle du inte få plats på den kursen som du har sökt till, kan din anmälningsavgift betalas tillbaks till dig eller flyttas till nästa kurs om du så önskar. Om vi inte kan godkänna din ansökan av något skäl betalar vi givetvis tillbaks din anmälningsavgift på en gång.


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org