apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi en
livvakt

Livvaktsutbildning i personskydd - Internationell livvaktsskola

Utbildningsplan för livvakter under grundutbildningen följer rikspolisstyrelsens föreskrifter för personskydd och innehåller bl a bevakningsjuridik, etik för livvakter, skjututbildning - tjänstevapenutbildning för livvakter och de som jobbar med personskydd, självskydd för ett personligt skydd samt skydd för en klient och livvaktskollega, riskanalys för ett säkerhetsuppdrag, akutsjukvård & HLR för livvakter, skyddseskort, förarutbildning för livvakter, planering av livvaktsuppdrag, riskhantering för livvaktsuppddrag, hotbildsanalys, dokumentation av livvaktsuppdrag och livvaktsjobb samt taktiskt uppträdande för en livvakt.

VILKA KAN SÖKA TILL LIVVAKTSUTBILDNINGEN?

Några formella krav för att bli antagen till livvaktsutbildningen finns ej, förutom att du inte skall förekomma i polisens register över kriminellt belastade personer, samt att du skall fylla lägst 20 år det året du söker till livvaktskursen. Det är ingen nackdel av att vara äldre då man har mer livserfarenhet, är ofta mer självsäker och kan fatta mognare beslut.

Våra kursdeltagare kommer från vitt skilda bakgrunder och behöver inte några förkunskaper inom skydd och säkerhet, träning i kampsport eller väktarutbildning. Man behöver heller inte vara stor eller stark, en stark vilja och ett stabilt psyke räcker långt. Det viktigaste är att du är mogen och motiverat för att bli livvakt.

Speciellt tjejer hälsas välkomna att söka till livvaktsutbildningen då det råder brist på kvinnliga livvakter!

Som livvakt blir man aldrig färdigutbildat och man måste ständigt uppdatera och utveckla sina kunskaper inom livvaktsyrket och hålla sig i bra form både fysiskt som psykiskt.

Academia Praetoria Mundi - APM har grundutbildningar för dem som är nya inom personskydd och världens bredaste och mesta vidareutbildningar för de som vill lära sig mer om livvaktsyrket eller är redan verksamma, professionella livvakter.

Medlemmar i APM får även tillfälle till regelbunden livvakt träning för att kunna göra ett bättre livvaktsjobb och minimera risken för att någon skulle råka illa ut vid hotfulla situationer inom livvaktsuppdrag. I och med den ökade hotbilden i världen ökar även behovet av livvakter och experter inom personskydd och livvaktsyrket. Att jobba som livvakt har framtiden med sig. Kanske är livvaktsyrket något för dig med? Välkommen med din ansökan till nästa grundutbildning till professionell livvakt för internationella livvaktsuppdrag!


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org