apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi enskydd

Utbildning i självskydd & konflikthantering med kommunikation


Vi kan skräddarsy en säkerhetsutbildning till statliga eller privata företag samt privatpersoner utifrån era behov och önskemål. Vi har utbildat barn, vuxna, funktionshindrade samt olika yrkesgrupper m fl i självförsvar/självskydd och olika kampsporter sedan 1970.

Utifrån vår erfarenhet och utbildning har vi skapat en av de mest kompletta och effektiva system som bygger på principer och taktik i kombination med enkla och realistiska tekniker samt kännedom om kroppens svaga punkter och nervsystemet - ej fysisk råstyrka eller smidighet.

Syftet för träningen är att kunna förebygga och bemöta konflikter, sätta tydliga gränser och i förekommande fall kunna försvara sig själv eller andra på ett effektivt sätt i nödvärn mot olika övergrepp, och med alla medel som står till buds för att göra motstånd - verbalt, mentalt och fysiskt.

Färdigheterna ger Er bättre möjlighet att handskas med hotfulla situationer/personer och skapar en inre säkerhet hos Er och Era närmaste..

HUR JOBBAR VI?

1. SPECIALKURS

Vi gör en behovsanalys/hotbildsanalys genom att undersöka vilka problem som är specifika för arbetsplatsen. Därefter tar vi tillsammans fram en handlingsplan för hotsituationer, en unik plan för varje arbetsplats och för varje kund. Med den som grund skräddarsyr vi sedan utbildningen som varierar i längd från några timmar till en eller flera dagar och med uppföljning och träning en eller några ggr om året.

2. KURS FÖR KVINNOR OCH TJEJER

Vår mest efterfrågade utbildning, kurs i självskydd för kvinnor och tjejer, finns i flera steg och genomförs några gånger om året på olika orter. Steg 1 kostar 990 kr och omfattar 6 lektionstimmar under en dag.

3. INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Utbildningen till instruktör i självskydd är på 50 timmar med möjlighet till vidareutbildningar och träningar varje år.

Några av byggstenarna i utbildningen är:

" Juridik, tex nödvärnsrätt och övriga allmänna grunder för ansvarsfrihet.

" Genom mental förberedelse och kunskaper om stress kan du redan i förväg vara förberedd på vad som kan inträffa i en viss situation och veta hur du sänker din stressnivå, utan att råka i panik. Att bli paralyserad blockerar ditt försvarsmekanismer och du kan bli ett offer utan att kunna göra motstånd om du inte har tränat dig även mentalt.

" I ämnet förebyggande självskydd ingår t ex kroppsspråk, kommunikation, attitydträning och etik. Detta tillämpas även i den praktiska delen av träningen.

" I den praktiska delen av utbildningen lär vi dig hur du kan ta dig loss från olika grepp, hur du försvarar dig mot sparkar och slag, hur du försvarar dig mot flera angripare, stående, sittande, liggande, i trångt läge i en bil, i en park samt mot en knivbeväpnad angripare m fl.

Du lär dig även de mest effektiva sparkar och slag du kan använda i en nödvärnssituation och var du skall träffa för mesta effekt.

VI VÄNDER OSS TILL

Med den här utbildningen vänder vi oss till dem som i sitt arbete eller på fritiden, hemma eller under en resa kan möta våld och hot om våld i någon form.

Några exempel;

Vård och social omsorg som mentalskötare, ambulanssjukvårdare och övrig vårdpersonal, hemtjänstpersonal m fl.

Offentlig förvaltning som skolpersonal, polis, tull och passpersonal, flygpersonal, chaufförer, spärrvakter och konduktörer, socialarbetare samt militärer m fl.

Privata sektorn som bankpersonal, ordningsvakter, personal på försäkringsbolag, skola, kryssningsfartyg, butiker, bensinstationer, hotell, restauranger och bevakningsföretag m fl.

Industrisektorns företagsledare och andra som vill öka sitt säkerhetsmedvetande.

Speciella grupper såsom kvinnor/tjejer, funktionshindrade, mobbade skolelever m fl.line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org