apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi en

shydd

Välkommen att boka kurs för att bli diplomerad

INSTRUKTÖR I SJÄLVFÖRSVAR & KONFLIKTHANTERING!

Tid: Inte fastställ ännu, men någon gång under våren 2016

Plats: Hackstavägen 9, Åkersberga

Syftet för utbildningen är att kursdeltagarna efter genomgången utbildning skall kunna leda egna grupper på sin arbetsplats där man kan anpassa utbildningen till de specifika problem som kan förekomma på respektive arbete.

Utbildningen omfattar 4 kursdagar á 10 lektionstimmar (en lektionstimme är 45 min), totalt 40 timmar och innehåller omväxlande föreläsningar och praktiska övningar under 2 helger.

Det krävs inga förkunskaper av kursdeltagare vare sig i självförsvar eller någon kampsport.

Kursdeltagarna diplomeras efter genomgången utbildning och godkända praktiska och teoretiska prov.

Anmälan: Snarast och senast 1 febr till APM via e-mail. Antalet platser begränsade, först till kvarn...

Kursavgift: För privata personer 4 900 kr och som skall betalas vid anmälan till Kaizen plusgiro 433 649-1

Vi kan även fakturera företaget via utbildningsföretaget Kaizen. Faktureringsavgift och moms tillkommer.

Välkommen med er anmälan!


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org