apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi enDiplomerad Detektivutbilning

I samband med att företagen internationaliseras och i ökad omfattning konkurrerar på samma marknad, så behöver företagen rätt information och underlag för att fatta rätt affärsbeslut.
Vidare behöver företagen anställa rätt personal som utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Företagen behöver information!

Även privata personer kan behöva information och bevis när tvister eller misstankar om otrohet eller lojalitet till nära anhöriga eller bekanta uppstår. Vilka tjänster kan Du erbjuda?

Detektiv utbildningen har som mål att

kursdeltagaren skall kunna anta och upprätta en uppdragsanalys utifrån en kundförfragan, ha kunskaper om hur en research genomförs for att söka och dokumentera information om individer, företag och/eller egendom.

Ha fördjupad kunskap om källor och källforskning, kunna genomföra öppna och dolda intervjuer, förmåga att säkra en brottsplats och samla in samt dokumentera bevis och andra spår,

Korsreferera information, inneha en förmåga att följa efter en eller flera personer till fots, per bil eller med andra färdmedel, uppträda ensam eller i team

Kommunicera med andra teammedlemmar, kund och/eller myndigheter, kunna dokumentera händelser via fotografering och/eller videofilmning, inneha kunskap och förmåga att använda vanlig spaningsutrustning.

Inneha kunskap och erfarenhet om uppträdande och kamouflering, identitetsbyte under operativt spaningsarbete, sammanställa inhämtad information på ett enkelt, juridiskt och överskådligt sätt, grundläggande kunskaper i människors beteenden och uppträdanden,

Ha en fördjupad kunskap om personliga begränsningar och förmågor, medvetenhet om sin egen uthållighet, framförhållning samt analytisk förmåga, kunskaper och färdigheter i självskydd i en hotful situation där vi hotas med våld

Detektivkursinformation:

Din utbildning till Diplomerad Detektiv består av 2 st 5-dagars praktiska inlärningsblock, block 1 utredning (60 tim) och block 2 spaning (60 tim) som varvas med distansutbildning (80 tim). Teori varvas med praktisk övningar med fokus på repetition, fördjupning samt realistiska scenarion. Du läser olika ämnen som berör ditt kommande arbeta som detektiv och du kan läsa mer om innehållet i menyn till höger.

Utbildningsmål:

Vi ger dig branschens bästa utbildning för detektiver och utredare. Du möter modern pedagogik med erfarna instruktörer samt unika stödsystem för att du skall lyckas och vara framgångsrik under dina uppdrag, möjligtvis som en av oss, APM-Konsult. Läs mer om dina karriär och utvecklingsmöjligheter i nästa spalt.

Din utbildning till detektiv har som mål att du skall:

 • Kunna anta och upprätta en uppdragsanalys utifrån en kundförfrågan
 • Ha kunskaper om hur en research genomförs för att söka och dokumentera information om individer, företag och/eller egendom
 • Ha fördjupad kunskap om källor och källforskning
 • Kunna genomföra öppna och dolda intervjuer
 • Förmåga att säkra en brottsplats och samla in samt dokumentera bevis och andra spår
 • Korsreferera information
 • Inneha en förmåga att följa efter en eller flera personer till fots, per bil eller med andra färdmedel.
 • Uppträda ensam eller i team
 • Kommunicera med andra teammedlemmar, kund och/eller myndigheter
 • Kunna dokumentera händelser via fotografering och/eller videofilmning
 • Inneha kunskap och förmåga att använda vanlig spaningsutrustning
 • Inneha kunskap och erfarenhet om uppträdande och kamouflering/identitetsbyte under operativt spaningsarbete
 • Sammanställa inhämtad information på ett enkelt, juridiskt och överskådligt sätt
 • Grundläggande kunskaper i människors beteenden och uppträdanden
 • Ha en fördjupad kunskap om personliga begränsningar och förmågor
 • Ha en fördjupad kunskap om din egen förmåga, begränsningar, uthållighet samt analytisk förmåga för att därmed utvidga dina förmågor och kompensera dina begränsningar

VILKA KAN SÖKA TILL DIPLOMERAD DETEKTIVUTBILDNINGEN ?

Din karriär ...

 • För att du skall lyckas som detektiv behöver du ha 2 personliga egenskaper:
 • Du behöver vara noggrann och gilla att "lägga pussel" för att se detaljer
 • Du behöver vara envis och uthållig för att hitta "pusselbitarna"

Några formella krav för att bli antagen till detektivutbildningen finns ej, förutom att du inte skall förekomma i polisens register över kriminellt belastade personer, samt att du skall fylla lägst 20 år det året du söker till utbildningen. Det är ingen nackdel av att vara äldre då man har mer livserfarenhet, är ofta mer självsäker och kan fatta mognare beslut.

Våra kursdeltagare kommer från vitt skilda bakgrunder och behöver inte några förkunskaper inom skydd och säkerhet, träning i kampsport, polis- eller väktarutbildning. Man behöver heller inte vara stor eller stark, en stark vilja och ett stabilt psyke räcker långt. Det viktigaste är att du är mogen och motiverat för att bli detektiv.

Vi ger dig kunskaperna i hur du kommer i gång med jobbet som detektiv, men din erfarenhet, envishet, fantasiförmåga och flexibilitet är viktiga egenskaper för att bli framgångsrik som detektiv! Välkommen med din ansökan för att bli diplomerad detektiv!

VAD ÄR EN DETEKTIV?

I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information, bevis och material som behövs av olika anledningar av uppdragsgivaren.

Detektiven använder sina kunskaper och kontakter till att forska, spana och ta fram den behövliga informationen samt dokumentera den såväl skriftlig såsom bildmässigt. Detta innebär att detektiven oftast diskret övervakar och fotograferar olika personer samt källforskar genom intervjuer och slagningar i vissa register.

Gör karriär!

DU SOM PERSON.

Om du är intresserad av en karriär som detektiv och utredare, krävs det att du är noggrann, nyfiken, har stort tålamod och uthållighet samt kan se både helhet såsom detaljer.

Många gånger så är det en liten pusselbit som löser ett helt uppdrag och det gäller att se dessa sammanhang. Spaningsarbete innebär mycket väntan medan utredningsarbete kräver noggrannhet! Uppdragen som detektiv varierar och är givetvis unikt, men kan t ex bestå i:

Kontrollera trohet

Analys av partners

Illojal konkurrens

Sjukskrivningsbedrägeri

Förskingring och stöld

Företagskontroll

Inhämta bevis på bedrägeri

Anställningskontroll

Brottsutredning

Spåra försvunna personer

Varumärkesintrång

Det ankommer på detektiven att kontrollera klienten och dess avsikter samt att inte åta sig uppdrag som är rent brottsliga. Arbetet består av mycket tålamod, noggrannhet och väntan.

Det kan bli såväl långa såsom kalla och blöta arbetspass.

DIPLOMERAD DETEKTIVUTBILDNING - KURSINNEHÅLL

Block 1: UTREDNING

om detektiv, 1 tim

Utbildningsmetodik, 1 tim

Utredning, 13 tim

Research, 8 tim

Intervjuteknik, 2 tim

Vårt rättssystem, 1 tim

Bolagsformer, 1 tim

Juridik, 6 tim

Samarbete, 1 tim

Affärs- och svinnsäkerhet, 1 tim

Droger & narkotika, 1 tim

Vapenkunskap, 1 tim

Brottsplats, 8 tim

Uppdragsanalys, 1 tim

Rapportering, 4 tim

Brottsplats, Data forensik 2 tim

Brottsplats, övning 8 tim

Studietid 60 tim under 5 dgr


Distansutbildning

Utredning, 8 tim

Research, 8 tim

Intervjuteknik, 4 tim

Vårt rättssystem, 2 tim

Bolagformer, 2 tim

Juridik, 8 tim

Samarbete, 4 tim

Svinnsäkerhet, 2 tim

Brottsplats, 4 tim

Uppdragsanalys, 2 tim

Studietid 50 timmar

Block 2 - SPANING

Uppdragsanalys, 2 tim

Personliga förutsättningar, 2 tim

Rapportering, 2 tim

Spaningsgrund, 5 tim

Foto och bild, 4 tim

Mörkermedel, 1 tim

Avlyssning, 4 tim

Kamouflage, 2 tim

Fast spaning, 6 tim

Rörlig spaning, 6 tim

Teknisk spaning, 4 tim

Videoövervakning, 2 tim

Kommunikation, 4 tim

Övning; Förberedelser, 2 tim

Övning - Uppdrag, 8 tim

Avslutning - Examination, 4 tim

Studietid 60 timmar under 5 dgr


Distansutbildning

Personliga förutsättningar, 2 tim

Raportering, 4 tim

Spaningsgrund, 2 tim

Foto och bild, 4 tim

Videoövervakning, 4 tim

Avlyssning, 2 tim

Fast spaning, 4 tim

Rörlig spaning, 6 tim

Teknisk spaning, 2 tim

Studietid 30 timmar

Total studietid 200 timmar

Utbildningen genomförs på distans med 2 st kursblock á 5 utbildningsdagar på av APM - Security anordnad kursplats för verifiering, praktisk utbildning, övningar samt examination.


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org