apm

spacelivvaktapmapmapmapm

hem mail

fi en spanish_bodyguard


terror

APM - UTBILDNINGAR I SKYDD OCH SÄKERHET


PERSONSKYDD- och DETEKTIVUTBILDNINGAR

Vårt samhälle har på många sätt blivit otryggare och våldet mycket grövre. Att vara naiv och blunda för verkligheten kan bli dyrt, hälsa och liv kan dessutom aldrig mätas med pengar!

Listan på elände vi får dagligen läsa i tidningar och höra på radio eller TV är lång: Gruppvåldtäkter, misshandel, bilkapningar, fotbollshuliganer, polisbrist, våldsamma ungdomsgäng, religiösa fundamentalister som genom terrordåd vill skapa rädsla och kaos, organiserad brottslighet från öst, psykiskt störda personer som har ingenstans att ta vägen, ökad användning av droger och alkohol, kidnappningar, rån mm. Listan kan faktiskt bli hur lång som helst!

Tror man att man inte berörs av det ökade våldet på våra gator och torg är lika dumt som att stanna klockan för att spara tid! Det är inte frågan om, utan när. Sanningen är att polisen och samhället inte längre kan garantera medborgarnas säkerhet!

Det är vi själva som måste se till att vi är välrustade när våldet hotar oss eller våra närmaste. Vi måste lära oss mer om säkerhet och vilka risker vi kan utsättas för. Då är det också lättare att skydda sig mot hoten som olika kriminella individer eller organisationer planerar för oss eller för våra företag i allt större omfattning.

Det är därför som allt fler personer med växande oro för sin egen eller familjens säkerhet behöver lära sig mer om säkerhet och självskydd eller tvingas till extrema åtgärder som att anlita en personlig säkerhetsexpert, en livvakt eller vid behov av information en detektiv!

Att anlita en professionell livvakt kan vara den yttersta lösningen för dem som inte hinner eller klarar av att förebygga hot mot sig själv, sin familj eller sina medarbetare. Att anlita en detektiv när behovet av information eller bevis blir nödvändigt för att kunna fatta korrekta beslut i viktiga frågor för företaget eller i personliga relationer.

Vi vill inte måla upp en mörk framtid, men för oss som säkerhetsföretag ligger det i sakens natur att vara realistisk och kunna bedöma riskerna och hoten. Allt detta hör till hotbilden i den nya tidens samhälle och som har en alltmer internationell karaktär.

Framtiden kräver nya anpassade säkerhetslösningar och utbildningar till livvakt eller detektiv som vi kan erbjuda er och er personal. Att kunna skydda sig själv, sin familj eller sin klient kräver kunskaper som man måste lära sig av en auktoriserad instruktör.

LIVVAKTSUTBILDNINGEN har ett förebyggande syfte där våra kursdeltagare i första hand skall lära sig hur man undviker hotfulla och våldsamma situationer och i förekommande fall kunna försvara sig själv, sin familj eller klient mot hot och våld.

DETEKTIVUTBILDNINGEN är vår näst största utbildning där kvinnor och men lär sig skaffa information. I takt med att polisen och myndighetens resurser blir allt mindre, så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information, bevis och material som behövs av olika anledningar av uppdragsgivaren. Detektiven använder sina kunskaper och kontakter till att forska, spana och ta fram den behövliga informationen samt dokumentera den såväl skriftlig såsom bildmässigt. Detta innebär att detektiven oftast diskret övervakar och fotograferar olika personer samt källforskar genom intervjuer och slagningar i vissa register.

Elevernas skriftliga omdömen från senaste kursen: Mycket bra, lärorikt, kursen varit mycket över förväntningarna, mycket bra övningar, instruktörerna var mycket bra och hade mycket erfarenhet och kunskap att ge ut, mycket hög kompetens hos instruktörerna, proffsigt i alla situationer osv..


line
foot

Mail:mailto:info@apm-security.org